Siedle Vario
Siedle Vario är det modulära systemets förebild, dess många olika möjligheter är näst intill oändliga. Det finns väl knappast någon användning vid ingången, som inte skulle kunna förverkligas med Vario.
Applikationsexempel
Siedle Vario i användning – situationsfoton och bilder från referensobjekten:
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP