Pfaffenweiler
Planering: Michael Lippl, Helibau, Pfaffenweiler
Byggnadsentreprenör: Helibau, Pfaffenweiler

I lantliga områden räknas stora garage till grundkraven på det egna huset. Byggnadsentreprenören Helibau vet hur man förvandlar en funktionell nödvändighet till en gestaltiskt lyckad dygd.
Garage, skydd och andra sidobyggnader har inte placerats hur som helst på tomten, utan har fogats in harmoniskt i byggnadskonceptet. Här bryter dessutom ett vindskydd och ett siktskydd mot de båda flyglarnas stränga linjäritet.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP