Wiesbaden-Biebrich
Arkitektur: Zaeske und Maul, Wiesbaden
Elprojektering: Färber + Partner, Mainz
Elinstallation: Elektro Ebert, Frankfurt

82 lägenheter, fördelade på två husrader och fem stadsvillor på en före detta industriyta direkt vid floden Rhen – anläggningen bevisar att även i stor skala kan bostadsbygget vara attraktivt.
De fem fristående villorna har placerats något förskjutet och på stort avstånd från varandra och står mitt emot de större raderna. Här bildar ingångsområdet den undre avslutningen på en vertikal glasfront som täcker hela byggnadens höjd och som i alla plan har delats upp med hjälp av fasta och rörliga fönsterelement.

Deras proportioner har tagits upp för ingångsdörren och dess sidodel – om kommunikationssystemen skulle ha monterats i dörrpanelerna, som för husraderna, skulle detta ha brutit enheten.
Därför beslöt planerarna att använda en smal dörrpanel, där den infällda dörrstationen ur designlinjen Vario sattes in. Mellan dörrens och sidodelens ramelement märks knappast stationens låga höjd.
Brevlådeanläggningen, ur samma designlinje, kompletterades med en infoskylt med text och separat belysning.
Vid ingångarna i de båda husraderna har brevlådorna, dörrkommunikationen och en rörelsegivare ur serien Siedle Vario planmonterats i en dörrkarm lackerad i samma färg.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP