Historisk Slot
Lokalisation: Belgien

Systemplanering och idrifttagning:
Siedle Belgien

I en vidsträckt landskapspark grupperar sig flera historiska sidobyggnader omkring ett slott från 1800-talet. Där lever medlemmarna i en storfamilj oberoende av varandra i egna lägenheter men är samtidigt intimt förnätade: IP-systemet Siedle Access förbinder byggnaderna med varandra och med flera ingångar. Under detta överbryggar systemet imponerande avstånd: Bara mellan huvudingången och slottet är det nästan tusen meter.
Vid huvudinfarten säkras ingången av en pelare ur designlinjen Siedle Steel. På anropsdisplayen väljer besökarna den önskade kontaktpersonen ur en lista, med ett tryck på knappen aktiveras dörranropet. Ägaren öppnar med sitt fingeravtryck. Videokameran sänder sina bilder till flera inomhusstationer och Siedle App på invånarnas iPhone eller iPad.
IP-anslutning enligt nätverksstandarder medför flexibilitet inomhus. Kommunikationsställena kan placeras varefter behov. Antingen fast monterade på väggen eller fristående överallt i huset - det räcker med en nätverksanslutning. Så kan byggnadskommunikationen anpassas utan komplicerade installationer när användningen ändras.
Med Siedle Acces förnätas även telefonanläggningen med byggnadskommunikationen. Då kan invånarna dessutom prata med besökarna via sina Voice-over-IP-telefoner.
Alla lägenheterna på slottet Genthof är utrustade med flera videoinomhusstationer. Så det möjligt att snabbt kunna titta framför dörren var man är. Videobilden kan alltid tas fram på displayen, utan att kamerans aktivitet ses utifrån.
Den nya Siedle App gör tröskeln mobil. Med dess hjälp har invånarna alltid dörrkommunikationen med sig, även om de råkar vara i trädgården eller garaget. Deras iPhone eller iPad fungerar som internapparat, inklusive live-videobilden.
Även på bostadshusen lät invånarna installera fingeravtrycksläsare. De ökar betydligt sin komfort och säkerhet. Så behöver de ingen nyckel. Passerkontrollen kan programmeras så, att till exempel de anställda kan öppna lägenheterna endast under de överenskomna tiderna. Besökarna anmäler sig med den integrerade anropsknappen.
Vid de sidobyggnader, till vilka bara invånarna själva har tillträde, installerade Siedle separata fingeravtrycksläsare. Den reducerade Steel-designen harmonierar perfekt med den historiska fasadens puts.
Den vidsträckta egendomen kan nås över flera infarter. Här anmäler sig besökarna med hjälp av den stora anropsknappen. Den kan också användas, när man sitter i bilen.
Siedle Access
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP