Bostadsanläggning Friedrichstraße
Lokalisation: Radolfzell

Planering: Michael Lippl (helibau)
Byggnadsentreprenör: helibau, Pfaffenweiler

Bostadsanläggningen är präglad av byggnadsentreprenörens bemödanden, att även inom byggandet av flervåningshus skapa personliga bostäder. Detta mål uppnås dels med hjälp av det öppna, luftiga byggsättet med stora fria utrymmen mellan husen, dels med den decentrala anslutningen av de olika bostadsenheterna.
Trots att hissen kör till alla våningsplan, förfogar varje lägenhet över sin egen ingång inklusive dörrkommunikation och brevlåda.
I stället för centrala trapphus leder trädgårdsvägar och loftgångar till de 16 våningarna. Intrycket av anonymitet undviks, och därmed minskas risken för vandalism eller att de gemensamma ytorna missbrukas.
Dessutom uppskattar invånarna känslan av att kunna stänga den egna ingången bakom sig i stället för bara en lägenhetsdörr.
Helibaus standarderbjudande omfattar ett Siedle Vario-system, vars konfiguration alltid kan kompletteras individuellt – med till exempel en videoövervakning eller en elektronisk passerkontroll.
Men det homogena utseendet bibehålls för hela komplexet.
Integrationen av belysningen i kommunikationssystemet har inte bara formella fördelar; den utökar samtidigt möjligheterna för den individuella gestaltningen. Lägenhetsägarna kunde bestämma sig individuellt för en videoövervakning av dörren. Kameran placeras i blindmodulen bredvid lampan – om så önskas även i efterhand.
Mer praktiskt än en nyckel och säkrare än en radiosändare: Det underjordiska garaget öppnas med ett kodlås.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP