Kriscentrum Danner
Lokalisering: Köpenhamn

Arkitektur: Varmings Tegnestue, Köpenhamn
Elprojektering: Strunge Jensen, Köpenhamn

Kriscentret Danner i hjärtat av Köpenhamn erbjuder kvinnliga våldsoffer ett säkert uppehåll. Inom ramen av en omfattande sanering återställdes inte bara den historiska byggnadens ursprungliga struktur, men som skydd för kvinnorna installerades även en passerkontroll med hög säkerhetsstandard. Siedle deltog redan från början i planeringen av ombyggnaden, som varade i flera år.
Ingångsområdet är medvetet representativt med ljus och vänlig design. Vid receptionen styr personalen strömmen av besökare med hjälp av en Siedle-inomhusstation med video-display. Anrop utanför öppningstiderna vidarebefordras till en annan del av huset. Kvinnohusets kvinnliga medarbetare och kunder förfogar över egna elektroniska nycklar.
Vid valet av designlinjen Siedle spelade kulturminnesnämndens synpunkter en väsentlig roll. Siedle anpassade dörrstationerna individuellt till byggnadens proportioner. I samband med ombyggnadsarbetena kom även den gamla huvudingången med sin lilla hall åter till sin rätt.
Både vid huvudingången och sidoingången, som primärt används av kvinnorna, har infällda video-dörrhögtalaranläggningar installerats; de båda trädgårdsdörrarna är säkrade med en audio-dörrhögtalaranläggning. I en tekniskt arbetsintensiv process integrerades passerkontrollen i Siedle-modulen.
Kriscentrumet Danner grundades på 1870-talet av Kung Frederiks VII hustru som asyl för "fattiga kvinnor ur arbetarklassen". Sedan 1980-talet används den som kriscentrum för kvinnor. Under den omfattande restaureringen återställdes byggnadens gamla blick- och symmetriaxlar igen. Inuti huset bildar de ett korsformat mönster med fyra dörrar: Huvud- och sidoingången samt de båda ingångarna från den skyddade trädgårdsanläggningen.
Designlinje Siedle Steel
Passerkontroll
Gränssnitt
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP