Europa-Center
Lokalisering: Berlin

Arkitektur: HPP Internationale Planungsgesellschaft, Berlin
Elprojektering och -installation:
Elektro Fischer, Berlin

Europa-Center är en av symbolerna för staden Berlin. Detta byggnadskomplex som befinner sig ett stenkast från Kurfürstendamm präglar stadsbilden från ovan med sin markanta Mercedes-stjärna på taket.
I det 22 våningar höga huset förverkligades en intressant användning av Siedle-displayen: I namnlistan väljer besökaren sitt mål och tillhörande nummer. Han matar in dem med tangentbordet, som kontroll visar LCD-displayen den valda invånarens namn och våningsplan.
Även portvakten i mottagningscentralen kan välja varje invånare direkt, antingen med det numeriska tangentbordet eller med displaymodulens interna namnförteckning. Både inomhus och utomhus sparar displayen in flera dussin anropsknappar.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP