Sparkassan i Ludwigsburg
Arkitektur: KBK Architekten, Stuttgart
Elprojektering: IBB, Stuttgart
Elinstallation: Speidel, Ludwigsburg och Noz, Ludwigsburg

Den omfattande utbyggnaden av Kreissparkasse (distriktets sparkassa) bidrog samtidigt till utvecklingen och uppvärderingen av ett helt kvarter. Helheten av bestående och nya byggnader tar stor hänsyn till den omgivande bebyggelsens proportioner och strukturer, bland annat genom att byggmassan har delats upp i fristående byggnader. Kvarteret avgränsar sig tydligt utåt, inåt öppnar det sig generöst mot stora planterade gårdar.
Det med tanke på arkitekturen och stadsplaneringen komplexa konceptet medförde talrika in-, genom- och övergångar, vid vilka kommunikationen, övervakningen, passerkontrollen och kopplingsfunktionerna måste integreras. Det högeffektiva systemet Siedle Multi täcker de tekniska kraven. Kraven på gestaltningen uppfyller arkitekterna med hjälp av en kombination av systemen Siedle Steel och Siedle Vario, alltid individuellt anpassat och konfigurerat.

Bild: Planmonterad dörrstation av rostfritt stål, lackerad i fasadfärg.
Förutom dörrstationerna av rostfritt stål, installerades totalt 54 fristående Siedle Vario-pelare. Deras höjd, utrustning och utförandet av sockeln anpassades till de olika förhållandena. Med hjälp av lackeringen integrerades de i färg- och materialkonceptet.
Ett av byggherrens och arkitektens krav var att hålla väggarna så fria som möjligt från elinstallationer; det modulära Vario-systemet uppfyllde detta krav utan problem. Förutom kommunikations- och säkerhetstekniken placerades brytare, uttag och husteknikens manöverelement på pelarna.
Planmontering
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP