Sixt Garden Office
Lokalisation: Pullach

Arkitektur: Weickenmeier Kunz und Partner, München
Elprojektering: Ingenieurbüro Knab, München
Elinstallation: Cegelec Anlagen- und Automatisierungstechnik, München

I den nya förvaltningscentralen för Tysklands största biluthyrningsfirma skapades på runt 25.000 kvadratmeter kontorsyta ungefär 1.000 arbetsplatser. 350 människor arbetar hos Sixt, nästan dubbelt så många i andra företag, vilka flyttade in i delar av anläggningen.
Önskat var videoövervakning och elektronisk passerkontroll, vid flera ingångar dessutom anropsdisplayer som ersätter långa rader av anropsknappar. Ingångarna skulle sammanfattas i grupper som ska kunna byggas ut i efterhand, dessutom skulle det vara möjligt att förutom tolv olika samtalsställen kunna installera en portvaktsstation. Och naturligtvis skulle anläggningarna vara lika representativa och högvärdiga som byggnaden själv.
Den bakgrundsbelysta infomodulen står till förfogande för företagslogotyper, öppningstider eller andra texter som är nödvändiga för hyresgästerna.
Med tanke på den komplexa krävda profilen och den önskade möjligheten att kunna utvidga installationen, använde planerarna det professionella installationssystemet Siedle Multi med flerkanalsvideo.
Angående utomhusapparaterna beslöt de sig för det modulärt uppbyggda Siedle Vario. Både den fristående monteringen och väggmonteringen integrerar alla funktionselementen och kan med föga insats anpassas till ändrade användningsförhållanden.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP