Max-Planck-Institut
Max-Planck-institutet för demografisk forskning
Lokalisation: Rostock

Arkitektur: Henning Larsen Tegnestue, Köpenhamn (i samarbete med byggavdelningen hos Max-Planck-sällskapet)
Husteknik: Zimmermann + Schrage Ingenieur GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Klara former och kanter dominerar den markanta arkitekturen, två smala, förskjutet anordnade gavlar bestämmer dess profil. I dessa befinner sig vetenskapsmännens arbetsrum, mellan dem bildar den så kallade Panopticon en plats för möte och utbyte.
Här har gemensamma grupp- och möteslokaler placerats, gångbroar sammanbinder de båda flyglarna. Glasfasaden understryker den öppna, luftiga karaktären. Genom två stora ingångar kommer besökarna in i receptionen på bottenplan. Vid båda portalerna står en fristående pelare av rostfritt stål – inte mitt i vägen, utan inbjudande på ena sidan.
Båda pelarna tar upp arkitekturens präglande geometriska grundform, vertikala riktning och även färgvärlden: Bärplattorna och fronterna av rostfritt stål är lackerade i den gråsvarta fasadfärgen, gravyrerna är i vitt.
Installationen består av Siedle-systemteknik (kodlås, brevlåda, kommunikation, belysning, dold videokamera), kompletterad med kopplings- och passersystem från andra tillverkare.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP