Glasinbyggnad
Siedle Steel för glasmontering placeras direkt i glaset. Utan extra ram eller synlig fixering blir dörrkommunikationen en del av glasfasaden.
Panelmontering
Till skillnad mot monteringen i en dörrpanel, behövs det ingen ram för monteringen i glas. Brevlådan och kommunikationstekniken placeras direkt mellan två glaselement utan extra fästelement. Med panelen befinner sig alla elementen på den ergonomiskt riktiga höjden, en extra knapp är lätt åtkomlig även för personer i rullstol och barn.
Glasutsnitt
Vid direkt montering i ett glasutsnitt utgör kabeln en del av designkonceptet. Försörjningsledarna leds nedåt genom en flexibel mantel i rostfritt stål. Anläggningen ”svävar” i ergonomiskt gynnsam höjd.

Den minsta tjockleken för glaset uppgår till åtta millimeter, uppåt är den inte begränsad. Steel-anläggningarna kan till och med monteras i skottsäkert glas, utan att påverka fasadens säkerhet.
Ramlös montering i pansarglas
Skottsäkert laminerat glas ökar kraven på integration: Av säkerhetsskäl får dessa glasrutor inte avbrytas av stora ytor. Att placera kommunikationsanläggningar i en urskärning i glas eller som panel mellan två glaselement, är inte möjligt i detta fall.

För monteringen i pansarglasfasader utvecklade Siedle därför en infästningsmetod, som klarar sig med små genombrott i glaset, vilka placeras exakt enligt direktiven. På så vis bibehålls både pansarglasets säkerhetsegenskaper och det karakteristiska utseende på den ramlösa monteringen i glaset.
Brevlådor
Referens: Landratsamt i Tübingen
Referens: Hotel Q
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP