Landratsamt i Tübingen
Arkitektur: Auer+Weber+Assoziierte, Stuttgart
Elprojektering: Schlaefle Neher Butz, Konstanz
Elinstallation: Renz Sicherheitstechnik, Pfullingen

Delstatens nya förvaltningsbyggnad, Landratsamt, med två olika höga längsgående byggkroppar, glashall, sammanträdessal, takterrass och cafeteria är en lyckad syntes mellan ändamålsenlighet och högt anspråk på gestaltningen.
I ingångsområdet och i foajén tas besökarna emot och leds vidare. PC-baserade kommunikationsterminaler etablerar förbindelsen till de olika kontorsrummen och ger besökarna den första informationen.
Hela byggnaden är omfattande förnätad och centralt styrd. De planmonterade dörrstationerna och terminalerna är integrerade i väggbeklädnaden, inbundna i det interna nätverket och anslutna till telefonanläggningen.
Färgerna och materialen hjälper vid orienteringen. Så är de centrala service- och teknikområdena, trapphusen och hissanläggningarna kännetecknade genom vertikalt strukturerade, rödskimrande väggbeklädnader.
Tack vare planmonteringen och speciallackeringen i den exakta färgtonen fogar Siedle Steel perfekt in sig i arkitektens koncept.
I delstatens förvaltningsbyggnad, Landratsamt, dominerar materialet glas som har symbolkaraktär. Den ska verka inbjudande och står för en förvaltning, som lägger värde på transparens och närhet till befolkningen.
Steel-dörrstationerna, som har byggts in i glaset utan ramar, understryker de stora glasytornas verkan.
Fristående pelare ur programmet Siedle Vario på parkeringsplatsen: Infarterna är inbundna i kommunikations- och passerkontrollkonceptet.
Planmontering
Glasinbyggnad
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP