IFM Mediaanalyser
Lokalisation: Karlsruhe

Arkitektur: Antje M. Abel, Karlsruhe
Elinstallation: Pittroff Elektro, Karlsruhe

Två företag som är lierade med varandra delar rättvist den klart strukturerade kontorsbyggnaden. Denna användning speglar sig i byggnadens konsekventa symmetri, från fundamentet ända in i minsta detalj. Så fördelas dörrkommunikationen vid huvudingången samt brevlådan och passerkontrollen mellan två identiska anläggningar.
Även sidoingångarna är strängt symmetriskt placerade i betongkärnorna på sidorna, som tillsammans med horisontaltaket utgör byggkroppen.
Mellan dem står fasaden som är rumshögt förglasad mot öster och väster och förskjuten inåt. Alla byggdelarna har utförts med skarpa kanter, genom sin lasur kan betongen ses både inifrån och utifrån.
Man avstod komplett från färg, materialvalet leder till en reducerad skala mellan svart och vitt.
I det stringenta konceptet fogar både Siedle Steel, som representativt framhäver huvudingången, och Siedle Vario vid sidoingångarna in sig.
Så kunde planeringen skilja mellan betydelsen, utan att vara tvungen att göra några kompromisser i gestaltningen.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP