Bestseller
Lokalisering: Århus, Danmark

Arkitektur: C.F. Møller Danmark A/S
Elprojektering: Cowi, Kongens Lyngby, Danmark
Elinstallation: Jansson Alarm A/S

Den danska textilhandlaren Bestseller hör till en av Europas största företag i sin bransch. Byggnadstekniken för företagets nya säte i Århus måste uppfylla de mycket höga kraven på designen och estetiken. Byggherren och arkitekten valde Siedle Steel för byggnadskommunikationen, bakom vilket det IP-baserade systemet Siedle Access arbetar.
Arkitekterna C.F. Møller utformade textilföretagets nybyggnad som en facettrik "stad i staden", genom att integrera utomhus- och vattenytor. Gårdar, terrasser och takträdgårdar förbinder de olika delarna av byggnaden, som har installerats på växlande nivåer. Byggnaden som är omgiven av kanaler och vattenytor bildar infartsporten till ett nytt stadskvarter. Nybygget omfattar omkring 800 arbetsplatser samt utställningsrum, ett auditorium, video- och filmstudion och rum för modevisningar och konferenser.
Siedle Steel övertygade med den reducerade designen, de högvärdiga materialen och de många möjligheter, som systemet erbjuder. Varje anläggning harmonierar med den beträffade arkitektoniska omgivningen och ger samtidigt upphov till en samstämd bild. Utomhus infogar sig dörrstationerna med sina ytor i massivt aluminium perfekt in i fasaden. I foajén och i det underjordiska garaget placerade planerarna fristående pelare; i de glasade genomgångarna monterades anläggningarna på glas, som lackerats i färg passande till de befintliga bärande elementen.
Anläggning monterad på glas med genomgående svartlackerat, massivt, rostfritt stål.
Ursprungligen utgick planerarna från att passerkontrollen och byggnadskommunikationen måste installeras separat. Men den genomtänkta designen på Siedles kommunikationssystem integrerar även system från andra tillverkare. All teknik som behövs vid ingångarna förbinder Siedle i en enhetlig design.

Bild: Infälld anläggning utomhus, massivt aluminium, svartlackerad monteringsnivå, med videokamera, dörrhögtalare, anropsknapp och passerkontroll.
En av flera pelare, här i det underjordiska garaget, utrustad med videokamera, dörrhögtalare, anropsknapp och passerkontroll. Siedle tillverkade pelarna av svartlackerat, rostfritt stål, även här är ytorna av aluminium.
En speciell form av passerkontroll finns i hissen: För att den ska kunna köra till vissa våningsplan, måste specifika koder matas in. Inmatningen av koden utförs på en liten anläggning med kodlås ur designlinjen Siedle Vario.
Valfri montering: Planerarna lade värde på klara linjer. De lät planmontera video-panelen i träet, för att erhålla en helt plan nivå, och avstod från det annars vanliga bordsstödet. När receptionen inte är besatt, vidarebefordrar systemet Siedle Access dörranropen till Siedle appen. På så vis är det alltid möjligt att komma in i byggnaden.
Tillträde endast för behöriga: Där det inte behövs någon samtals- och kamerafunktion, installeras även de olika passerkontrollelementen i Siedle Steel. Dörren öppnar, när den rätta koden har matas in.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP