Apparater för anslutning till telefonanläggningar
Bruksanvisningar för DoorCom®-apparaterna. DoorCom® analog är gränssnittet mellan dörrstationen och den analoga sidoanknytningen i en telefonanläggning.
För att kunna läsa PDF-dokumenten behövs Adobe Acrobat Reader, som här laddas ned kostnadsfritt.
 DCA 740-01 DoorCom®-analog Bruksanvisning Bruksanvisning 178 kB ladda ned
 DCI_600-0_Kurz_BA Bruksanvisning 129 kB ladda ned
tillbaka
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP