Universal Design
Tillgänglighet betyder även: Alla människor ska kunna använda tekniken intuitivt. Den amerikanske arkitekten Ronald L. Mace, som själv insjuknade i polio, präglade därför begreppet Universal Design. 1985 formulerade han fem principer för en allmänt tillgänglig miljö. Siedle uppfyller alla.
Universal Design
Test
Att kunna använda komplex teknik enkelt, det är produktdesignens viktigaste uppgift. Att kunna lösa den utan att minska den formella och estetiska kvaliteten, det är formgivningens stora konst. Eberhard Meurer behärskar denna konst sedan många år. I videon talar Siedles designchef, som arbetar sedan många år i företaget, om ergonomi, intuitiv användning och sina anspråk på att göra apparaterna användbara för alla - även utan bruksanvisning.
Ingen Flash-Player? > Här ser du filmen på Youtube.
Första principen: Undvik onödig komplexitet.

Siedle utrustade videopanelerna med få mekaniska knappar, entydiga symboler kännetecknar de viktiga funktionerna.
Andra principen: Ta konsekvent hänsyn till användarnas förväntningar och deras intuition.

Tydliga kontraster som en mattsvart hörlur på en kropp av rostfritt stål leder handen till de rätta manöverelementen. De har lärts in och kan därför användas intuitivt: Med hörluren tas samtalet emot, med nyckeln öppnas dörren.
Tredje principen: Understöd ett brett spektrum av läs- och talförmågor.

För synskadade personer erbjuder Siedle en stor knapp med avkännbar brailleskrift. För hörselskadade personer signalerar statusindikatorn porttelefonens status. Den induktiva anslutningen förstärker dörrstationens signal för hörapparater.
Fjärde principen: Känneteckna informationen varefter hur viktig den är.

Knapparna för de viktigaste funktionerna, tala och öppna dörren, framhävs tack vare sin storlek och/eller färg. Detta undviker också oavsiktliga felanvändningar.
Femte principen: Planera in klara uppmaningar för inmatningen och för returinformation, när funktionerna har utförts. Statusindikatorns bakgrundsbelysta symboler visar de hörselskadade personerna, att det har ringt inomhus, att en samtalsförbindelse etablerades och att dörröppnaren aktiverades.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP