Statusindikator
Ett måste för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning: statusindikatorn. Med den erhåller även hörselskadade personer klara returinformationer från talanläggningen.
Vid byggnader tillgängliga för personer med funktionsnedsättning handlar det inte bara om åtgärder som rullstolsramper eller breda dörrar. Byggnaderna måste också överbrygga funktionella hinder, till exempel för hörselskadade personer. För Tyskland är dessa krav exemplariskt formulerade i DIN 18040: "Vid porttelefoner ska samtalspartnerns beredskap att lyssna visas optiskt. Vid manuellt aktiverade dörrar med elektrisk upplåsning av dörrhandtaget (vanligtvis kallad dörrsummer) ska frigivandet signaleras optiskt eller med märkbara vibrationer."

Statusindikatorn uppfyller kraven i de aktuellt relevanta handikapp- och jämställdhetslagarna samt normerna för att "bygga för personer med funktionsnedsättning", vilka beträffar den visuella signaleringen vid dörren.
> Normer

Statusindikatorn signalerar optiskt den aktuellt aktiva funktionen. De kan kompletteras med en extra akustisk signal. Så erhåller personer med begränsad förnimmelseförmåga en klar returinformation från talanläggningen.
> Funktioner

Statusindikatorn finns för installationssystemen In-Home-buss, Multi och Access. Den kan integreras i designlinjerna Siedle Vario, Classic och Steel.

I konfiguratorn kan dörrstationerna i designlinjerna Siedle Vario och Siedle Classic utrustas virtuellt med en statusindikator och gestaltas individuellt. Anläggningen på fotot återfinns i konfiguratorn under följande länk:
> Konfigurator

© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP