Hävdar sig: Dörrhögtalaren Plus
För talanläggningar i omgivningar med hög bullernivå erbjuder Siedle en speciellt effektiv högtalare med optimerad elektronik: För att en utmärkt hör- och talkvalitet ska vara möjlig, även under svåra förhållanden.
Audio-förstärkaren ökar ljudstyrkan med 7 till 8 dB, vilket motsvarar en fördubbling av ljudtrycket gentemot (den övergenomsnittligt goda) Siedle-standarden. Talet behåller sin naturliga klang och verkar klart och närvarande. Störande bakgrundsbrus filtreras mycket effektivt bort.

Dörrhögtalaren Plus utökar paletten med de serietillverkade Siedle-systemprodukterna och finns för In-Home-bussen och Siedle Access – och naturligtvis för tre designlinjerna: Vario, Classic och Steel.
Liksom de andra Siedle-systemprodukterna kan dörrhögtalaren installeras lika enkelt som vanligt. Det är även möjligt, att utrusta bestående dörrstationer i efterhand.

Med den nya dörrhögtalaren Plus kan en Siedle-statusindikator integreras i In-Home-bussen, vilken i enlighet med DIN 18040 optiskt och akustiskt signalerar den funktion som för tillfället är aktiv.
Återförsäljare
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP