Kan utvidgas i efterhand
Siedle Basic i setet
Basic-seten baserar på In-Home-bussen. I motsats till de hittillsvarande seten kan de byggas ut. Alla Basic-set kan kompletteras med extra dörr- och inomhusstationer.
Test
Möjliga utvidgningar
Alla Basic-set förfogar över tio adresser. Själva set-apparaterna belägger två adresser per dörr- och en per inomhusstation. Alla andra adresser kan användas för utvidgningar. Videon visar några användningsexempel.
Maximal utbyggnad
Inomhus: Åtta Basic-inomhusstationer, upp till fyra i parallellanrop
Utomhus: Fyra dörrstationer, därav en från setet och tre från Vario, Classic eller Steel
Telefon: Fastnätstelefon som internapparat via gränssnittet DoorCom Analog (DCA 650)
Koppla: Styrning av extra kopplingsfunktioner via buss-kopplingsenhet (BSE 650)
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP