Virtuell svarsapparat
Med hjälp av den virtuella svarsapparaten blir dörrstationen en del av IP-nätverket. Anrops-, tal- och videosignalerna från dörren överförs i nätet och tas emot av ett Client-program. PC:n tar över samtliga uppgifter som ett inomhuskommunikationsställe, inklusive videobild, dörröppnare, kopplingsfunktioner och statusmeddelanden.
Det virtuella kommunikationsstället blir aktivt, när ett dörranrop kommer in; det visar kamerabilden och etablerar en samtalsförbindelse. Naturligtvis kan det även aktiveras manuellt, till exempel för videoövervakningen. Den möjliggör dessutom den interna audiokommunikationen mellan alla systemdeltagarna och utför enkla kopplingsfunktioner.
Den virtuella inomhusstationen kan även drivas på Windows-baserade användar- eller automationspaneler. Därmed är det möjligt att ansluta dem till dörrkommunikationssystemet.
Den absoluta förutsättningen för att den virtuella svarsapparaten ska kunna användas, är att Siedle-installationssystemet In-Home-buss är anslutet till gränssnittet Smart Gateway.
Så kan en PC, iPhone eller iPad utvidga dörrkommunikation. En Smart Gateway förbinder upp till 50 IP-deltagare. För varje IP-apparat, som förbinds med Smart Gateway, behövs en egen deltagarlicens. Två licenser ingår i leveransen.

> Mer om Smart Gateway
> Mer om Siedle appen
Det virtuella kommunikationsstället är lika överskådligt och enkelt att använda som alla andra Siedle-kommunikationsställen. Och programmet är dessutom utrustat för mer komplexa uppgifter. Vid behov kan det visa statusmeddelanden och ta över kopplings- och styrfunktioner.

Översikt över funktionerna
– Styrning direkt via monitorn genom att klicka med musen eller med geststyrning
– Två visualiseringslägen: Fönster- och widget-vy
– Audio- och video-dörrkommunikation
– Kameraövervakning
– Bildminne
– Välja en dörr direkt ur en lista
– Ta emot gruppanrop
– Kopplings- och styrfunktioner (t.ex. öppna dörren eller ljus)
– Kan erhållas för Smart Gateway, kan laddas ned gratis på Siedles webbsida
– Kräver licens, två licenser ingår i leveransomfånget till Smart Gateway
– CTI-dörranrop: Audioöverföring via SIP-telefon, videoöverföring via buss-programmet svarsapparat
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP