BSE och BEM för kopplingsskåpet
Buss-kopplingsenheten och buss-ingångsmodulen finns nu även i det smala 1-rasters-höljet för DIN-skenan. Med de nya funktionerna blir apparaten bättre – både kopplingsskåpsmodellen och den beprövade höljesmodellen för dosmontering.
Hittills var kopplingsdonen BSE och BEM avsedda för fördelardosan och infälld installation. Med den nya buss-kopplingsenheten och den nya buss-ingångsmodulen för DIN-skenan erbjuder Siedle nu en praktisk komplettering – och för varje användningsändamål den passande apparaten.

Tack vare det komfortabla snäppfästet kan det smala höljet monteras enkelt och platsbesparande i kopplingsskåpet och sitter garanterat kvar på plats. En annan pluspunkt: Även efter det att täckremsorna har satts på kan man fortfarande se och komma åt programmeringsknappen och status-LED:en. Det behövs inga extra komponenter för monteringen.
Med de nya apparaterna för DIN-skenan fortsätter Siedle sin produktvård. För buss-kopplingsenheten och buss-ingångsmodulen medför de extra funktionerna ett betydande mervärde, vilket beträffar både den nya kopplingsskåpsmodellen och den beprövade dosmodellen:

Buss-kopplingsenhet (BSE)
Genom att ansluta vissa inomhusstationer kan nya kopplingsscenarier genereras. Exempel: När dörröppnaren i en flervåningsbyggnad aktiveras, körs hissen automatiskt till bottenplan. Samtidigt aktiveras belysningen i korridoren på den beträffade inomhusstationens våningsplan.

Buss-ingångsmodul (BEM)
Nu är det även möjligt att öppna dörren decentralt via enkla kontakter som är fördelade i byggnaden. Inte bara för läkarmottagningar, där dörröppnaren ofta måste aktiveras, medför detta kortare vägar och mer oberoende.
Återförsäljare
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP