Siedle Vario
Siedle Vario är det modulära systemets förebild, dess många olika möjligheter är näst intill oändliga. Det finns väl knappast någon användning vid ingången, som inte skulle kunna förverkligas med Vario.
Konfigurationsexempel
Grundfunktionerna anropa, tala och höra, kompletterade med videoövervakningens kameraöga. Bakom den motståndskraftiga, genomskinliga kupolen döljs högvärdig teknik: Siedle använder uteslutande högvärdiga justerbara färgkameror. En integrerad infraröd belysning sörjer för skarpa bilder även vid motljus – kan inte ses utifrån. Vid mörker växlar dag-/nattomkopplingen till ett äkta svartvitt-modus och ökar på så vis ljuskänsligheten så starkt, att det i regel inte behövs någon extra belysning. Siedle-kamerans bildkvalitet är så hög, att den till och med kan användas tillsammans med specialiserade övervakningskameror med en monitor.

Placerade horisontalt, kombinerat med brevlådor, eller …

… placerade vertikalt med en fingeravtrycksläsare: Kameran fogar alltid in sig harmoniskt i systemkomponenternas konfiguration. Den tydliga närvaron är en del av säkerhetskonceptet; redan förekomsten av en videoövervakning kan verka avskräckande.

Även i utanpåliggande montering ser Siedle Vario kompakt och smal ut. Höljet är 37 millimeter högt.

Ännu plattare gör sig dörrstationen i infälld montering: Här skjuter höljet ut bara 15 millimeter från väggen.

Designlinje Siedle Vario
Vario-färgerna
Konfigurator
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP