Täckningsvinkel
Den konstruktiva situationen i ingångsområdet kan variera mycket. Besökaren står inte alltid direkt framför dörren. Därför är videokamerornas större täckningsvinkel även en säkerhetsegenskap. Även i svåra situationer har Siedles kameror allt under kontroll. Vid behov visar de mycket stora bildavsnitt, både horisontalt och vertikalt. Det är komfortabelt och säkert samt underlättar planeringen.
Se mer: Kameran 130
I Siedle-sortimentet är kameran 130 det bästa valet för de allra flesta användningarna. Den vida blickvinkeln förenklar planeringen: En kamera som ser mer, kan placeras mer flexibelt.

Täckningsområde horisontal/vertikal: ca 130°/100°
Full bredd: Kameran 180
Kameran 180 täcker nästan hela området framför och bredvid ingången. Ingenting och ingen person förblir dold. Högvärdiga optiska och elektroniska komponenter samt speciellt utvecklade algoritmer för bildutjämningen minimerar fiskögoneffekten. Trots det stora täckningsområdet, kan besökarna identifieras i alla blickvinklarna.

Täckningsområde horisontal/vertikal: ca 165 °/135 °
Beprövad storlek: Kameran 80
Det mindre bildavsnittet verkar större – i vissa fall räcker det, eller är till och med önskat. Om så önskas, kan täckningsområdet dessutom ställas in individuellt med en mekanisk justering på 30°. Kameran 80 lämpar sig för monteringssituationer, där den kan placeras och riktas optimalt.

Täckningsområde horisontal/vertikal: ca 80°/60°
Vertikal täckningsvinkel
Vid ingången är inte bara den horisontala täckningsvinkeln relevant, utan även den vertikala. Skillnaderna kan vara avgörande – till exempel, när barn eller en person i rullstol befinner sig framför dörren.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP