Planeringsfrihet
Ju större område kameran täcker, desto mer flexibelt kan den placeras. Detta underlättar planeringen för personer med funktionsnedsättning, eftersom den större blickvinkeln även registrerar personer i rullstol och små barn.
Allt under kontroll: Kameran 180
En kamera som ser mer, underlättar planeringen. Tack vare den stora täckningsvinkeln räcker det ofta med en kamera, där det hittills var nödvändigt att använda två.

Bilden till vänster visar en typisk ingångssituationer. Besökarna aktiverar dörranropet och går sedan uppför trappstegen till ingångsdörren. Därmed har de sedan länge lämnat den vanliga kamerans blickfält, kameran 180 ser dem fortfarande.
För alla fall: Kameran 130
Vid oproblematiska monteringssituationer är kameran 130 det bästa valet. Den vida blickvinkeln förenklar märkbart planeringen. Beroende på den konstruktiva situationen, kan kamerorna placeras flexibelt och har en bra överblick över ingångsområdet.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Vanligtvis monteras videokamerorna på en höjd på ungefär 160 cm. Därmed registreras de flesta besökare, som står framför dörren. När det handlar om små barn eller personer i rullstol, stöter vanliga videokameror snart på sina gränser, besökarna ses bara delvis eller inte alls. Här rekommenderas en blickvinkel på minst 100° i vertikal riktning, vilket kamera 130 erbjuder. Kamera 180 registrerar till och med ett område på 135°.

> Täckningsvinkel
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP