Buss-video-modulator för externa kameror
Mer flexibilitet, enklare installation i kopplingsskåpet och större räckvidd: Den nya systemprodukten för anslutning av fritt placerade dörr- eller övervakningskameror i en In-Home-buss medför avgörande fördelar.
Med den nya buss-video-modulatorn kan en extern kamera med analog videosignal anslutas som en dörrkamera: Vid ett dörranrop visas kamerans bild automatiskt på inomhusstationen. Alternativt kan en extern kamera väljas målmedvetet via inomhusstationen och på så vis användas som övervakningskamera (med ännu en BVM kan båda möjligheterna realiseras parallellt).
Tack vare den flexibla användningen ersätter buss-video-modulatorn samtidigt tre apparater. Med 3-rasters-höljet är det enkelt att utföra installationen i kopplingsskåpet. När man jämför systemprodukten med föregångsapparaterna, är den även betydligt effektivare – eftersom räckvidden mellan gränssnittet och kameran ökar från 10 till max. 100 meter.
Buss-video-modulatorn lämpar sig både för installationen av en kamera i audio-dörrstationer i efterhand och som utvidgning av bestående videoanläggningar. När till exempel en extra blickvinkel som dörrstationen inte själv kan registrera (sidoingång eller gårdsinfart) ska täckas, är den bästa lösningen ofta extra kameror, eftersom de kan placeras fritt.
Återförsäljare
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP