Ingången på TV:n
Den som inte vill låta sig störas av dörringklockan när han ser på TV:n, kan lugnt sitta kvar. Ty Siedle för över dörrkamerans bild på TV:ns bildskärm. Så visar TV:n, vem som står framför dörren.
Så snart som det ringer på husdörren, tonas bilden på besökaren automatiskt in på TV-monitorn; beroende på apparaten antingen som hel bild eller intonat i det pågående programmet (PIP).
Tal- och dörröppningsfunktionen tas över antingen av talanläggningens inomhusstation eller av en fastnätstelefon, som är ansluten till gränssnittet DoorCom.

Tekniskt sett finns det också bakom ingången i TV:n ett gränssnitt, en buss-video-demodulator (BVD). Den installeras i kopplingsskåpet, där den kopplar in videosignalen från Siedle-anläggningens dataöverföring.
Buss-video-demodulatorn levererar en neutral signal i FBAS-format, med vilken många videosystem arbetar. Därför är ingången som TV-program en möjlighet, men inte den enda. Siedle-kamerans bilder kan tas emot av till exempel övervakningsanläggningar och videomonitorer av olika slag.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP