Audioset
Audiosetet utgör första steget i Siedle-klassen. Den uppfyller basfunktionerna anropa, tala och öppna dörren – med den legendära kvalitet som kännetecknar alla Siedle-system.
Med eller utan hörlur
Audio-setet kan erhållas antingen med en klassisk svarsapparat eller med högtalartelefonen Siedle Basic.

Leveransomfång
Audio-setet kan erhållas för en till fyra lägenheter. Den består av en kompakt utanpåliggande dörrstation i vitt, försörjningsapparaterna samt svarsapparater från Siedle eller högtalartelefoner ur designlinjen Basic.

Utvidgningsbarhet
Audio-setet med högtalartelefonerna ur designlinjen Siedle Basic är baserade på In-Home bussen. Den kan utvidgas med extra dörr- och inomhusstationer. Via gränssnittet DoorCom, kan den dessutom förbindas med en fastnätstelefon.

> Bygga ut seten
Dörrstation
Dörrstationens funktionella formgivning och neutrala färg harmonierar med alla byggstilar. Dörrstationens infoskylt och anropsknappar belyses bakifrån av vita LED, namnskyltarna är åtkomliga framifrån.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP