Svarsapparater
Klassisk: Med hörlur
Lyfta hörluren, tala, öppna dörren, lägga på: Enklare går inte. Enkelheten har sina fördelar: I den intuitiva användningen. I tekniken, som inte behöver någon påkostad reglerelektronik. Och i priset – telefoner med hörlur är billigare än jämförbara högtalartelefoner.
Modellöversikt
Standard
Grunden till varje bra förbindelse: Standardtelefonen signalerar dörranropet, skiljer mellan hus- och våningsdörr, etablerar en samtalsförbindelse, öppnar dörren och tänder ljuset. Ljudstyrkan för anropssignalen kan justeras utifrån och även kopplas från helt (stängas av). På apparaterna för bussinstallationen signaleras anropssignalen också genom en blinkande LED.
Rådgör med din elspecialist angående de olika installationssystemen.
Comfort
Comfort-modellerna uppfyller höga krav. Beroende på modell är det möjligt att belägga upp till sju av de åtta knapparna med högst 14 individuella kopplings- och styrfunktioner. På så vis blir svarstelefonen till en kommandocentral, till exempel för en DoorMatic, garageporten, gårdsgrinden, olika belysningsvarianter, inkopplingen av kameran, men även för interna samtal eller vidarekopplingen av dörranropet.
Bordsutförande
Som alternativ till väggmonteringen kan alla inomhusstationerna från Siedle fås även i bordsutförande. Ett stöd med anslutningsledning placerar apparaterna i en ergonomiskt gynnsam position, optimal för en gripande hand eller ett knappande finger.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP