Fingerprint
Garanterat säker mot förlust, glömska, stöld och förfalskning: Det egna fingret som nyckel. Eftersom fingret inte placeras på sensorn, utan dras över den, lämnar den inte efter sig några spår som kan utvärderas. Samtidigt rengörs sensorn kontinuerligt genom användningen. Siedle-fingeravtryck kan utan inskränkning användas utomhus.
I Vario-systemet är fingeravtrycksläsaren en funktionsmodul, som kan placerats fritt inom anläggningen. Mer…
I systemet Siedle Steel är fingeravtrycksläsaren en del av monteringsnivån, som skjuter fram genom urskärningarna i manöverfronten. Mer…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP