Användningsspektrum
Med flera utbyggnadssteg anpassar sig Siedle-passerkontrollen till kraven. Spektrumet börjar med kontrollen av en enda dörr och räcker ända till stor byggnadskomplex, vars talrika ingångar konfigureras och kontrolleras via en webbserver.
Singeldrift
Den enklaste användningen: I singeldrift eller fristående drift kontrollerar systemet bara en dörr. I enfamiljshus till exempel ingången eller garaget, i kommersiella objekt tillträdet till känsliga områden som arkiv, laboratorier eller IT-rum.
Installationen, monteringen, idrifttagningen och programmeringen är enkla för installatören och prisvärd för användaren. Systemet levereras inklusive dörröppningsrelä och är redo för drift. Förutom detta behövs en spänningsförsörjning och ett dörröppningslås – ingenting mer. Båda bortfaller, när passerkontrollen integreras i ett Siedle-kommunikationssystem; då använder de också denna installation. I ett Vario-system kan de utan problem monteras i efterhand, när den krävda modulplatsen står till förfogande.
Programmeringen och hanteringen av användarna kräver vare sig en PC eller andra hjälpmedel. Det kan användarna göra själva.
Med ingångscontroller: Upp till åtta dörrar
När anspråken överstiger kontrollen av en dörr, ansluter ingångscontrollern EC 602 upp till åtta dörrar i ett nät. Användningsområden är till exempel bostadsanläggningar med flera ingångar, kommersiella byggnader eller kontorshus.
Ingångscontrollern jämför datamängderna från de apparater som är anslutna i samma nät med varandra. För alla anslutna dörrar måste koderna bara programmeras en gång, fingrarna eller korten måste bara läsas in en gång (eller raderas igen). När det finns flera ingångar underlättar den centrala användarhanteringen hanteringen väsentligt, i synnerhet som den utförs bekvämt med ett program på en PC. Med hjälp av PC-gränssnittet kan även en protokollering erhållas. Om så önskas kan controllern förutom dörren även betjäna andra kopplingskontakter per kod eller fingeravtryck, till exempel utomhusbelysningen, larmanläggningen eller ett tyst larm.
Till skillnad från en dörrcontroller-IP etablerar ingångscontrollern ingen förbindelse till ett IP-nätverk. Förbindelsen till PC:n utförs via det seriella gränssnittet eller ett USB-gränssnitt med hjälp av programmeringsgränssnitt.
Ingångscontrollern ansluter transpondersystemet Electronic-Key och det numeriska kodlåset i ett nät, även i blandad konfiguration.
Dörrcontroller-IP: Utökad funktionalitet
Med en dörrcontroller-IP utökas Siedle-passerkontrollens funktionalitet ända in i området professionella säkerhetsanvändningar. Tack vare Ethernet-gränssnittet och den integrerade webbservern kan den användas överallt. Trots detta förblir priset för systemet, arbetsinsatsen och komplexiteten överskådliga.
Typiska användningsområden är medelstora företag, som behöver olika tidzoner och hierarkiskt ordnade tillträdesrätter för olika användargrupper. Så har till exempel företagsledningen alltid tillträde till alla rum, IT-experterna till IT-rummen från kl. 8-17 och rengöringspersonalen från kl. 17-18. Systemet protokollerar alla händelser och för en automatisk närvarolista.
För områden med mycket höga säkerhetskrav kan flera passerkontroller kombineras. Dörrcontroller-IP ansluter transpondersystemet Electronic-Key och det numeriska kodlåset i ett nät, även i blanddrift.
Serverprogram: Lokaliseringsrelaterad administration
En dörrcontroller-IP hanterar upp till åtta dörrar. Serverprogrammet upphäver denna begränsning. Genom att förnäta flera dörrcontroller-IP via LAN eller Internet med varandra, utökas deras kapacitet och insatsspektrum väsentligt. Flera installationsplatser kan förbindas med varandra och hanteras gemensamt – även per fjärråtkomst via Internet. I serverdriften finns det näst intill inga begränsningar angående antalet installationsplatser, ingångar, deltagare, tidsprofiler och händelseminnet.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP