Passerkontroll
Fingeravtrycket, en sifferkod, ett kort eller en transponder: Alla kompletterar eller ersätter den vanliga nyckeln. Siedle integrerar modern passerkontroll i kommunikationssystemen Siedle Steel, Classic och Vario.
Garanterat säker mot förlust, glömska, stöld och förfalskning: Det egna fingret som nyckel. Mer…
Perfekt för barn och alla andra, för vilka det måste gå snabbt och enkelt: För Electronic-Key i närheten av läsfältet och dörren är öppen. Om en Electronic-Key skulle tappas bort, raderas helt enkelt koden ur läsaren. Mer…
Kodlåset är en av de mest mångsidiga användningarna vid ingången. Per sifferkombination friger den tillträdet, utför kopplingsfunktioner, väljer målinriktat kommunikationsställen i huset och etablerar till och med förbindelser i telefonnätet.
Kan erhållas med samma funktionalitet, men helt olika haptik och estetik för Siedle Vario och Siedle Steel.
 Mer…
Med flera utbyggnadssteg anpassar sig Siedle-passerkontrollen till kraven. Spektrumet börjar med kontrollen av en enda dörr och räcker ända till stor byggnadskomplex, vars talrika ingångar konfigureras och kontrolleras via en webbserver. Mer…
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP