Siedle Touch 10
Siedle Touch är den multifunktionella pekskärmen för speciella anspråk. Det innovativa gränssnittet är språkneutralt och kan användas intuitivt. Det attraktiva priset gör att Siedle Touch är intressant även för mindre projekt.

På filmen ser du de många olika möjligheterna som kan realiseras vid dörren.
Vår presentation kompletterar informationerna:
> Nedladdning av presentationen
10-Tumsskärmen kan beställas i tvärformat eller högformat (porträtt). Porträtt-formatet lämpar sig perfekt för smala Steel-anläggningar eller där platsen vid dörrporten är begränsad. Den kan integreras i dörrstationer ur designlinjen Siedle Steel eller monteras varefter önskan – i fasaden, dörrpanelen eller i väggen.

Produkten finns tillgänglig för Siedle In-Home-Bus och Siedle Access.

> Detaljer för Siedle Touch 10
> Mer om Siedle Steel
Siedle Touch 10 i designlinjen Steel: Med installationen av en dörrstation garanteras estetik i högsta kvalitet „Made in Germany“. Steel-system planeras och tillverkas individuellt, förmonteras på fabrik och testas innan installationsfärdig leverans till slutkunden.
Siedle Touch 10 för installation: Som alternativ till en komplett dörrstation kan arkitekter eller byggherrar välja att integrera Siedle Touch i din husfasad, dörrkarm eller vägg. Panelen, kameran och dörrhögtalaren kan placeras oberoende av varandra så att kameran alltid visar en optimal bild av ingångsområdet.
Gränssnittet för Siedle Touch är koncipierat för upp till 2.000 deltagare och kan användas intuitivt. Manöverpanelen kan individualiseras i hög grad: Så kan anropsknapparna visas speciellt stora och framhävas med en bild eller en företagslogotyp. Text och bild eller video kan även deponeras på infoytan till höger.
Kodlåset för att öppna dörren med roterande sifferblock garanterar högsta säkerhet i passerkontrollen.
Gruppbildning: Det är möjligt att skapa grupper och undergrupper med deltagare, för att gruppera flera anropsmål.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP