Access.
App.
Uppdatering.
Mer mobilitet och säkerhet – detta innebär de nya
Siedle app 1.1 och Access Professional 5.1. Tack vare appens enkla idrifttagning, kommunikationen via appens och program-Clients säkrade protokoll samt den säkrade åtkomsten på systemadministrationen har Siedle Access Professional blivit säkrare och bekvämare än aldrig. Det är inte nödvändigt att utföra komplicerade och säkerhetskritiska inställningar på nätverket. Siedle appens kommunikation sker också säkrat via Siedle servern, som uteslutande befinner sig i säkra datacentraler i Tyskland (enligt ISO 27001).
De nya funktionerna
Flexibel anslutning av externa TK-system
När en VoIP-telefonanläggning integreras i Access-systemet, kan SIP-konfigurationsparametrarna numera anpassas individuellt tack vare enkanals-anslutningen. Detta innebär en större flexibilitet för anslutningen av externa TK-system.

Release Notes
För att göra fördelarna med de nya egenskaperna, de förändrade systemegenskaperna och åtgärdandet av fel mer transparenta, har vi infört "Release Notes" för Access 5.1, där Access-systemprogrammets leveranstillstånd dokumenteras i detalj. Våra Access Certified Partners kan ladda ned dessa Release Notes i det säkrade området "Min Siedle" – under rubrikerna "Dokument" och "Program".
> Till inloggningen för Release Notes
Enkel och snabb under användningen
En absolut höjdpunkt är den snabba och enkla anslutningen av Siedle appen med QR-koden. QR-koden som genereras direkt i Access-systemet kan vidarebefordras som PDF-fil – t.ex. för att logga in vid ett senare tillfälle. Av säkerhetsskäl kan varje QR-kod bara användas en gång.

Mer säkerhet
Kommunikationen mellan Access-systemet, Siedle appen, Access-programmet Svarsapparat och Access programmet "Portvakt" utförs nu med säkrade protokoll (t.ex. HTTPS). Numera är det endast möjligt att komma åt konfigurationsytan (Access-systemförvaltning) säkrat.
Gratis för iOS och Android
Den nya Siedle appen 1.1. kan erhållas gratis i Apple "App Store" och i "Google Play Store". Den är optimerad för iPhones och iPads med drivsystem från iOS 11.4 alt. smartphonar från Android 7. Dessutom är Siedle appen anpassad till den nya meddelande väntar-tjänsten Apple-Push från iOS 13.
> Till Siedle appen 1.1 i Google Play Store
> Till Siedle appen 1.1 i Apple App Store

Ny app-licens
Den nya "Access licensen Siedle app" (ALSA 270-0) är inte längre bunden till bara en typ av apparat (smartphone/surfplatta). Det är alltid möjligt att växla mellan de olika typerna av apparater. Därmed blir idrifttagningen och användningen av Siedle-appen enklare och flexiblare. Den nya licensen säljs till samma pris som de hittillsvarande app-licenserna (ALFT/ALFS).
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP