Om bevarandet av värdet och investeringsskydd
Fabriksservicen bevarar många årtiondens Siedle-know-how – och våra kunders investeringar.
Reserv- och utbytesdelar
Siedle-produkterna har en mycket lång brukslängd, men de är inte oförstörbara. Någon gång måste de repareras, det behövs reservdelar. Då visar det sig, hur tillverkaren hanterar detta tema. Måste kunden förnya hela anläggningen, eller bara den defekta delen?
Siedle skapar förutsättningarna för att reparationerna ska kan utföras även efter årtionden. För andra fall ställs aktuella utbytesapparater till förfogande.

Till och med 30 eller 40 år gamla anläggningar kan i regel repareras. Siedle försöker alltid att hjälpa och ställa reservdelar till förfogande. Avgörande är inte den enstaka reservdelen, utan bevarandet av de installerade systemens värde. Den som har till exempel en 6+n-anläggning från 1960-talet, kan idag erhålla aktuella telefoner och dörrstationer till den.

När man måste välja mellan en reparation eller ett utbyte är de avgörande kriterierna hur pass omständligt arbetet är, apparatens skick, typen av defekt och hur ofta felen uppträder.

Siedle-fabriksservice
Siedle-fabriksservice inte bara reparerar, den råder också våra kunder, eftersom det ibland är mer lönande att växla till en ny anläggning, än att alltid reparera en gammal. Även då kan de befintliga höljena och kablaget ofta fortsättas att användas. Vi lagerhåller delar, kapaciteter och maskiner, för att kunna leverera de reservdelar som behövs även efter många år, och fabriksservicen sysselsätter medarbetare, vilka arbetar hos Siedle sedan mer än 30 år. Deras erfarenhet och kunskaper om apparaterna, som sedan länge inte finns längre, är en outtömlig källa. Det är naturligtvis inte gratis. Men detta arbete lönar sig.

Siedle skyddar kundernas investeringar. Även detta är ett skäl för att inte bara titta på inköpspriset, utan även att tänka på kontinuiteten. De sanna kostnaderna visar sig först efter många år.
Produkter för utbyte och modernisering
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP