Utbyte av svarstelefonen
Under förra århundradet, från 50-talet och ända in på 90-talet, motsvarade det så kallade 6+n-systemet dörrkommunikationsteknikens senaste rön. Talanläggningar av denna typ installerades miljontals gånger; många har nu nått brukstider, vilket gör det nödvändigt att byta ut dem.
<br/>
<xs:link pid="563">> Prisöversikt renoveringsprodukter för nedladdning </xs:link>
Uppgradera appen. Gäller anläggningar som byggts efter 1952.

Med den nya IQ-svarsapparaten kan även äldre högtalaranläggningar anslutas till den mobila dörrkommunikationen. Dessa anläggningar finns installerade i miljoner av system – de kan numera uppgraderas med hjälp av appen. Uppkopplingen till den moderna världen fungerar oberoende av anläggningens ålder: Siedle-appen överför dörringningen tillförlitligt till husägarens eller hyresgästens mobila enheter.

De nya IQ-svarsapparater finns tillgängligt för installationssystem 1+n och 6+n.
Byt helt enkelt ut
Men ofta är bara enstaka apparater trasiga eller ser inte så bra ut längre, i synnerhet inomhus. För sådana fall erbjuder Siedle en speciell variant av den aktuella designlinjen, utbytestelefonen HTA 811. Dess utformning och funktion motsvarar standardsvarsapparaten, men kan utan problem integreras i en befintlig 6+n-anläggning.
Fördel: Om ett kommunikationsställe är defekt, måste inte hela anläggningen bytas ut, utan bara den beträffade apparaten. En skillnad som kan uppgå till många tusen euro – vårt bidrag till investeringsskyddet.

Kan din telefon bytas ut mot HTA 811? En översikt över kompatibla svarstelefonmodeller:

> Kompatibla 6+n-telefoner
Av gammalt blir skönt
HTA 811 medför den moderna designens alla fördelar: det tidsmässiga formspråket, den enkla monteringen, den enkla hanteringen och inte minst den enorma gestaltningsmångfalden. Utbytesmodellen finns i samma material- och färgvarianter som alla Siedle-internapparater.
Så medför utbytet inte bara en teknisk, utan även en optisk, förbättring.

> Gestaltningstillval för svarstelefoner
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP