Ringklocka för videoanläggning
Mer säkerhet och mer komfort – med minsta monterings- och installationsarbete: I regel räcker ledningarna i en gammal ringklocka inte bara för att tala och öppna dörren, utan även för att se och övervaka.
Mer säkerhet
Säkrare än frågan ”Vem är där?”: Den egna oförfalskade blicken på kläder, ansikte eller tjänstelegitimation. Redan närvaron av en kamera skrämmer ofta bort objudna gäster.
Video-seten förvandlar snabbt och enkelt den gamla ringklockan till en videoanläggning. Den nöjer sig i regel med de befintliga ledningarna från den gamla ringklockan och skruvas helt enkelt fast på väggen.
Din elspecialist klarlägger förutsättningarna på plats, kalkylerar sin arbetsinsats och ger dig ett förbindligt anbud.

Siedle-partner i din närhet återfinns under
> Återförsäljare.
Siedle-set
Siedle-seten är första steget in i Siedle-världen. Med det exceptionella förhållande pris-prestation lämpar de sig utmärkt för en okomplicerad, prisvärd modernisering av en anläggning med ringklocka.
Även för flerfamiljshuset: Finns för upp till två lägenheter.

> Siedle-Set

Video-Set
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP