Bevara
Ombyggnad, hantering av bestående byggnader, bibehållande av substans: Man skulle kunna mena, att den stora betydelsen av dessa teman står i omvänt förhållande till hur de värdesätts. Muck Petzet, som ägnade sig åt ombyggnaden av den senaste arkitekturbiennalens tyska paviljong, kallade den utbredda missaktningen av nästan 80 procent av den byggda bostadsvolymen ”Absurd”.
Han är inte ensam. Med sin Antivilla vid Potsdam demonstrerar Arno Brandlhuber, att det kan vara en arkitektonisk välgärning att låta bli. Han bevarade en före detta fabrik och skapade där bostäder, som varefter årstidernas gång breder ut sig utomhus eller drar tillbaka sig in i den uppvärmda kärnan.
En intressant form av den adaptiva tröskeln och som motposition mot en sanering, som med isolering, ventilation och deras styrning allt mer hopar teknologi på teknologi. Under en hög insats av resurser, vilket visar, att i bevarandet ligger det även en ekologisk och inte minst ekonomisk potential. Siedle följer denna insikt sedan länge. Vi förstår våra produkter nästan som ett motförslag mot överflödet, mot det avsiktliga förfallet.

Desto mer välkomnar vi värdesättningen av bevarandet, tema för Anh-Linh Ngos gästbidrag.
Våra renoveringsreferenser visar, hur Siedle-systemen fogar in sig i den bestående byggsubstansen.
En kommentar från
Anh-Linh Ngo

Byggandet i redan bestående byggnader vinner en samhällspolitisk dimension, som skyddar mot en felaktigt förstådd traditionalism och som ger det redan bestående och beständigheten en fortskridande, en social betydelse.
 Mer…
Om investeringsskydd och bevarandet av värdet
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP