Föga arbete. Känns knappast igen.
Gör det enkelt att modernisera: De nya Siedle ombyggnadsskydden täcker skillnader i väggens beskaffenhet och jämnar ut de olika formaten på de infällda höljena. Mer…
En renovering kan vara mycket mer än bara ett utbyte. Den kan ordna, uppvärdera och utvidga tröskeln till huset. Vår film visar möjligheterna, att göra mer av ingången. Mer…
I en handvändning ersätter ett komplettset den gamla anläggningen med ringklocka. Den enkla utanpåliggande monteringen kräver inga murararbeten: Skruva fast, anslut – färdigt. Mer…
Mer säkerhet och mer komfort – med minsta monterings- och installationsarbete: I regel räcker ledningarna i en gammal ringklocka inte bara för att tala och öppna dörren, utan även för att se och övervaka. Mer…
Renovera din talanläggning! Med prisbelönad design och individuell gestaltning – utan ny kabel, stort besvär och höga kostnader. Mer…
Byt bara ut det som verkligen måste bytas ut: Classic-dörrstationens version för installation i efterhand passar exakt på det infällbara höljet i byggserien TL 111. Mer…
Gammal brevlådsanläggning i ny glans: Anläggningar för ombyggnad i metalldesign från Siedle Classic ersätter fronterna på de gamla anläggningarna i serien TL 411. Det inmurade höljet blir kvar. Mer…
Användningen under långa år under ogynnsamma förhållanden har satt många anläggningar med byggserien Vario 511 på hårt prov. Med en adapter är det utan problem möjligt att ersätta den mot efterföljaren, det infällda höljet blir kvar i väggen. Mer…
Ombyggnad, hantering av bestående byggnader, bibehållande av substans: I bevarandet återfinns inte endast en kreativ, utan även en ekologisk och inte minst en ekonomisk potential. Siedle följer denna insikt sedan många år. Mer…
Films to download
Om investeringsskydd och bevarandet av värdet
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP