Smart Gateway 2.0
Test
Scanna QR-koden, klart! Med den fasta programvaran kan Siedle appen installeras lekande lätt. Det behövs inga komplicerade och säkerhetskritiska nätverkskonfigurationer. På filmen ser du hur enkelt det är att ta Siedle appen i drift med den nya fasta programvaran.
Ett, två, app!

Från och med nu levereras Smart Gateway (SG 150) och Smart Gateway Professional (SG 650) med en helt förnyad fast programvara, som konsekvent har ställts om till Internet-teknologi.
På så vis kan önskan om mobil dörrkommunikation via smartphone uppfyllas snabbt och enkelt: Med den nya fasta programvaran kan Siedle appen för iOS och Android tas i drift på några få sekunder – helt utan specialkunskaper.

Och så går det till: Efter det att Smart Gateway har installerats och konfigurerats, genereras en QR-kod på administrationsytan. Genom att scanna koden förbinds Smart Gateway automatiskt med den mobila terminalen. Så förvandlas smartphonen snabbt till en mobil inomhusstation för dörrhögtalaranläggningen.
Smart. Säker. Siedle.

Och även Siedle appen förnyades: Den nya Siedle appen för iOS (från iOS 11.4) och Android (från Android 7) baserar på förbindelsen till Siedle servern, som befinner sig i Tyskland (enligt ISO 27001). Kommunikationen sker kodat – både mellan Smart Gateway och Siedle servern och mellan Siedle servern och Siedle appen. På Siedle servern finns det av princip ingen personrelaterad data, som kan utnyttjas av obehöriga.
Översikt över fördelarna
– Enkel anslutning av den mobila app-funktionen utan specialkunskaper
– Mindre besvär vid idrifttagning, tack vare att de speciella nätverkskonfigurationerna bortfaller vid användningen av appen
– Appen är tillgänglig för smartphonar med drivsystemen iOS och Android
– Siedle server, där servern befinner sig i Tyskland
– Radera bilder i Smart Gateway-bildminnet tidsstyrt (konform med dataskyddsförordningen GDPR)
– App-funktion även i nätverk med anslutning till IPv6-nät
– Underlättar idrifttagningen under anslutningen till en TK-anläggning
– Starta om Smart Gateway via adminytan
– Användning av våningsplansanrops-ingången vid Siedle Axiom

> Nedladdning av Siedle appen från Google Play

> Nedladdning av Siedle appen i App Store
Återförsäljare
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP