Siedle Access
Test
Hela världen är ett nätverk.
Och byggnaderna är en del av hela världen.
Med Siedle Access blir dörrkommunikationen en del av IP-världen. Access integrerar sig utan problem i ett IP-nätverk och berikar det med Siedle-systemteknikens hela funktionsbredd. Mer…
Siedle-designens princip gäller också för användarytorna: formell och estetisk kvalitet, funktionalitet, ergonomi och enkel användning. Mer…
Förutom möjligheterna att visa inomhusstationens funktion med hjälp av ett program eller appar, erbjuder Access naturligtvis system-kommunikationsställen. Vi rekommenderar att binda in dem som en säker bas för byggnadskommunikationen i alla planeringarna. Mer…
I många typer av byggnader öppnar Siedle Access nya möjligheter. Från enfamiljshusen, som tekniskt sett är högaktuella, via stora projekt med nya utmaningar och ända till byggnadskomplex med olika lokaliseringsorter. Mer…
Den som kan hantera nätverkstekniken, behärskar även Siedle Access. Systemet arbetar med vanliga standarder och avstår så långt som möjligt från proprietär teknologi. Detta gör användningen av Access enkel - i projektets alla faser. Mer…
Siedle Access i data och fakta: Den tekniska systembeskrivningen. Mer…
Ett slott från 1800-talet, en K-märkt gammal byggnad och en modern utbyggnad: Tre olika kravprofiler, som satsar på flexibel användning - och på modern, IP-baserad byggnadskommunikation. Mer…
Referens: Haus der Wirtschaftsförderung
Referens: Volksbank Villingen
Historisk Slot
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP