Glasinbyggnad
Siedle Steel för glasmontering placeras direkt i glaset. Utan extra ram eller synlig fixering blir panelen av rostfritt stål en del av glasfasaden.
Siedle Steel
Till skillnad mot monteringen i en dörrpanel, behövs det ingen ram för monteringen i glas. Brevlådan och kommunikationstekniken placeras direkt mellan två glaselement utan extra fästelement.
Med panelen befinner sig alla elementen på den ergonomiskt riktiga höjden, en extra knapp är lätt åtkomlig även för personer i rullstol och barn.
Designlinje Siedle Steel
Materialtillval
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP