Vario alt för Vario ny
Användningen under långa år under ogynnsamma förhållanden har satt många anläggningar med byggserien Vario 511 på hårt prov. Med en adapter är det utan problem möjligt att ersätta den mot efterföljaren, det infällda höljet blir kvar i väggen.
Dörrstation Audio eller Video
I regel kan anläggningarna med serien Siedle Vario 511 fortfarande användas, men nya teknologier – t.ex. en fingeravtrycksidentifiering eller förbindelse till fastnätstelefonen – kan inte användas med dem.
En adapterplatta hjälper. Den placeras på det gamla höljet, så att monteringsramarna och funktionsmodulerna ur det aktuella Vario-programmet kan användas.
Det inputsade höljet kan fortfarande användas. Om detta även gäller för de gamla ledningarna och resten av komponenterna beror på installationssystemet och det önskade funktionsomfånget. Din elspecialist på plats informerar kompetent.

Brevlådsanläggningar med tömning från framsidan
När brevlådor har byggts in i väggen, orsakar ett byte speciellt mycket besvär. Öppningen i muren måste ändras, det gamla höljet tas bort och ett nytt sättas i.
Men inte när en brevlådsanläggning ur serien Siedle Vario 511 byts ut mot efterföljaren Vario 611. Här blir det befintliga infällda höljet kvar i väggen och används vidare.
En speciell profilram integrerar brevlådan och alla andra funktionsmoduler i det aktuella systemet.
Det inputsade höljet kan fortfarande användas. Om detta även gäller för de gamla ledningarna och resten av komponenterna beror på installationssystemet och det önskade funktionsomfånget. Din elspecialist på plats informerar kompetent.

Siedle-partner i din närhet återfinns under
> Återförsäljare.
Genomgående brevlådor
Vid denna monteringsvariant går brevlådan genom hela väggen, posten töms inifrån byggnaden.
Även här kan Siedle erbjuda ombyggnadssatser till det aktuella systemet Vario 611. De placeras på det befintliga höljet, murar- och stämarbeten är överflödiga. Till och med ramens monteringshöjd ökar inte.
En speciell profilram integrerar brevlådan och alla andra funktionsmoduler i det aktuella systemet.
Det inputsade höljet kan fortfarande användas. Om detta även gäller för de gamla ledningarna och resten av komponenterna beror på installationssystemet och det önskade funktionsomfånget. Din elspecialist på plats informerar kompetent.

Siedle-partner i din närhet återfinns under
> Återförsäljare.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP