Uppfylla kundernas önskningar, är en fråga om ambition.
Rainer Matuschke är ledare för kundorderproduktionen och den mekaniska specialtillverkningen. Det som inte går i standardprogrammet, gör han och hans medarbetare möjligt.
Önskningar uppfylles
Specialprodukter är i regel resultatet av speciella önskemål. Till exempel kommunikationsanläggningar i en höjd på 2,40 meter, vilka kan användas från förarhytten i en lastbil, eller brevlådor med dubbel volym.

Från specialprodukt till standard
När det ofta frågas efter en viss specialtillverkning, verifierar vi dess potential på marknaden. Ett typiskt exempel är kombiramen, med vilken det är möjligt att placera en ny brevlådeanläggning ur det aktuella systemet Vario 611 på ett infällbart hölje ur serien Vario 511. Ramen, som tillverkades länge som specialprodukt, blev till serieprodukt. Den stora efterfrågan har glatt oss, eftersom bibehållandet och moderniseringen av befintliga anläggningar hör till den hållbara ekonomin.

Finns det gränser?
Även för specialprodukterna är inte allt möjligt. När funktionen eller brukstiden står på spel, händer det att vi avvisar realisationen. Denna prestation ingår i vår rådgivning, som hör till realiseringen av kundens individuella önskemål. Både i utetjänsten och i vår kundservice Teknik arbetar kompetenta rådgivare, som hjälper kunden att finna den optimala lösningen. I tveksamma fall kontrollerar vår konstruktionsavdelning, om önskemålet är tekniskt genomförbart. Kunna uppfylla kundernas önskemål, för oss är det en fråga om ambition.
Modernisering: Enkelt utbyte av dörrstationer och brevlådsanläggningar
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP