Siedle Steel
Vi utvecklade kommunikationssystemet Siedle Steel för att du ska kunna förverkliga dina önskningar, planer och idéer. Serien består av skräddarsydda unika lösningar som har samma kvalitet och precision som de industriellt tillverkade produkterna. Serien går därför inte att jämförs med en handgjord tillverkning som aldrig når upp till samma kvalitet i avseende material och bearbetning jämfört med den industriella.
Inga begränsningar
Vi utvecklade kommunikations-
systemet Siedle Steel för att
du ska kunna förverkliga dina
önskningar, planer och idéer. Serien består av skräddarsydda unika lösningar som har samma kvalitet och precision
som de industriellt tillverkade produkterna. Serien går därför inte
att jämförs med en handgjord tillverkning som aldrig når upp till
samma kvalitet i avseende material och bearbetning jämfört med den industriella.

Varje Steel-anläggning konfigureras och byggs enligt uppdragsgivarens anvisningar. Ett av de två målen vi hade när vi designade serien var att skapa största möjliga frihet i funktion och användning.
Det andra målet var att nå perfektion, ett mål som inte ger utrymme åt några kompromisser.
Tekniken: Serien ska självklart ha en så god funktion som möjligt. Och materialet: Alla fronter är tillverkade av massiv metall i en mönsterskyddad bearbetning.
Och till sist designen: Konstruktionen har inga synliga fästpunkter; de plana ytorna, rena linjerna och exakta kanterna betonar materialets estetik.

Designens kvalitet hos Siedle Steel är baserad på konsekvens och autenticitet. De konkurrentprodukter som kan jämföra sig med den här seriens funktioner och designmöjligheter är lätträknade. Steel-anläggningar tillhör den där ovanliga typen av produkter som tänjer gränserna för det möjliga.
Har vi alltså nått ända fram? Både ja och nej. Våra ideal, största möjliga frihet och perfektion, har visat sig vara ideal som hamnar längre och längre bort när man närmar sig dem. Siedle Steel är ett system som inte bara är öppet för sina användare utan även för sina skapare. Vi arbetar hela tiden på vårt mål, att nå ända fram.
Konfigurator
Video-dörrstationer
Audio-dörrstationer
Belysning
Tillval för textningen
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP