Graalväktare och påfösare
Harald och Jens-Peter Volk om bra orientering
I Konstanz leder bröderna Harald (bild ovan) och Jens-Peter Volk ”Ateljén för konceptionell gestaltning”. Förutom utveckling av Corporate-Design har de specialiserat sig på orienterings- och ledsystem. För och med Siedle planerade bröderna Volk ledsystemet för sportkliniken ARCUS i Pforzheim.
Specialisterna ser orienteringssystemen som en övergripande uppgift, som helst ska börja i byggnadens planeringsfas och som inte på långt när är avslutad, när byggnaden är färdigställd.
> www.ateliervolk.de

För Er, vad är en lyckat orientering?

Jens-Peter Volk:
En säker orientering måste ge besökaren chansen att själv kunna hitta vägen, när han går in byggnaden för första gången. Och därför ska man inte behöva kunna tänka tredimensionellt, vad bara en arkitekt kan.

Harald Volk:
I sjukhusen har orienteringen ett stort inflytande på kundnöjdheten. En patient får inte irra omkring eller hamna i fel väntrum. En bra orientering skapar förtroendet att befinna sig på rätt plats.


Och hur lyckas Ni med det?


Jens-Peter Volk:
I början finns det en lista med målen: Vad måste man kunna hitta. Sedan måste man känna till förloppen och strukturerna, de måste man lära sig.

Harald Volk:
Detta menas ordagrant: Vi går själva igenom alla vägarna. Ur detta uppstår en plan, som i regel skiljer sig starkt från arkitekternas.

Vad beror det på?

Jens-Peter Volk:
Vi tar av oss designerns mantel och försätter i rollen som användare. Arkitekten har en helt annan synvinkel.

Och ändock planerar arkitekterna ofta ledsystemen.

Jens-Peter Volk:
För detta känner sig många kallade. Arkitekten, som helt enkelt tar över sin tekniska numrering av rummen. Inredningsarkitekterna, som i allra första hand vill vara dekorativa. Tillverkarna av skyltar, som erbjuder planeringen som en kostnadsfri bonus till sina produkter. Designerna, som inte förstår de tekniska arbetslagens språk och inte heller deras anspråk. Eller byggherrarna, som tror att problemet kan lösas genom att köpa vackra skyltar. Temat orientering hanteras sällan professionellt.

Vad gör Ni på annat sätt?

Harald Volk:
Vi orienterar oss efter funktionen. Vi sammanför alla dessa intressen, låter dem deltaga, koordinerar dem och ger oss stor möda att övertyga dem. Ju tidigare detta görs, desto bättre. Vi kallar detta den integrativa eller enhetliga ansatsen.

Vad menar Ni med det?

Harald Volk:
I synnerhet en mängd detaljer, som griper in i varandra och verkar tillsammans. Till exempel avstånden mellan golvplattornas fogar, placeringen av de elektriska anslutningarna och ljuskällorna, golvvärmens läge. Att fundamenten placeras i god tid på rätt ställe, tekniska detaljer på upphängningen av skyltarna. Men även ordvalet vid receptionen, vars informationer måste stämma överens med skyltarna. Eller att ta hänsyn till husets färger och skrifter, den rätta typografin, naturligtvis även valet av ett adekvat bärsystem. Detta fortsätter ända till den svåra hanteringen av fåfänga: Hur och var nämner jag alla förnamn och titlar på anställda och dignitärer, var kan jag utelämna dem?

Det låter nästan som en diplomatisk tjänst.

Jens-Peter Volk:
Stämmer. Men när det handlar om att ändra vanor eller direktiv, måste man visa genomdrivningsförmåga. Då måste man ibland också visa styrka.

Harald Volk:
Vi delar på arbetet: Min bror är gestaltningens graalväktare, jag spelar rollen som påfösaren som driver igenom sin vilja på plats.

Jens-Peter Volk:
Det låter sämre, än det är. Vi kan vara mycket penetranta med detaljer. Men när resultatet stämmer, då är de inblandade tacksamma efteråt.

Vilken roll spelar produktdesignen för de skyltar, som Ni sedan sätter in?

Jens-Peter Volk:
I praktiken måste bärsystemet omsätta det som vi föreslår. På så vis definierar produktdesignen våra möjligheter.

Harald Volk:
Först ställs frågan: Vad kan man göra med ett visst bärsystem? Sedan: Hur bra, hur elegant går det? Om systemet är hållbart, hur omständligt är det att senare ändra, aktualisera, underhålla det? Och inte minst: Stämmer estetiken, fogar den in sig i helbilden?

I kliniken Arcus använde Ni för första gången Siedle-systemet. Vad är Ert intryck?

Harald Volk:
Systemet hade vissa unika egenskaper. Som genast verkar fascinerande: Inga synliga fixeringar. Där känner man produktens finess.

Jens-Peter Volk:
Systemet har instrument, som tillåter oss att individualisera, utan att allt måste uppfinnas på nytt. Det erbjuder många möjligheter, att behandla en Corporate Design. Dessutom är det arkitektoniskt mycket tolerant. Dess design betonar värdet, men funktionen och informationen står ändock i förgrunden.

Är de estetiska företrädena avgörande?

Jens-Peter Volk:
Inte bara. Bärsystemet utvecklades speciellt. Det gjorde oss entusiastiska. För de stora hängande skyltarna till exempel, har Siedle ersatt det rostfria stålet mot aluminium, för att reducera vikten.

Harald Volk:
Vi kunde inte borra i hissportalernas glasväggar. Skyltarna, trots allt med en tyngd på 30 kilogram, måste klistras fast och bli kvar permanent, men samtidigt kunna tas bort igen utan problem. Även för tillverkaren var detta en outforskad uppgift. Alltså genomförde man först limtester, för att vara alldeles säker. Först därefter frigav Siedle metoden.

Jens-Peter Volk:
Siedles produkt-know-how är unik. Man har ett helt annat förtroende i en tillverkare, som testar sina produkter i klimatkammaren.

Siedle-systemet erbjuder möjligheten att integrera elektroniska funktioner. Är det praktiskt?

Jens-Peter Volk:
Javisst. Kombinationen av orienteringsskyltar och personlig interaktion är till och med det allra bästa fallet. Vi tänker till exempel på dörrskyltar med talfunktion, ett kodlås eller en fingeravtrycksläsare.

Harald Volk:
I denna punkt har vi inte på
långt när uttömt systemets potential. Det är i synnerhet en fråga om det övergripande sättet att ta itu med det. Planeringen som är skild i tiden och efter arbetslag är ofta ett problem, som hindrar det enhetliga arbetet.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP