ARCUS Sports Clinic
Lokalisation: Pforzheim

Arkitektur: Eggert & Partner, Stuttgart-Degerloch
Elprojektering: Infodienst, Ettlingen
Elinstallation: Prinzing Elektrotechnik, Salach
Ledsystem: Atelier Volk, Konstanz

Att snabbt och säkert visa patienterna och besökarna den rätta vägen är en anspråksfull uppgift. Därför satsade sjukhusledningen på erfarna specialister för utvecklingen av ledsystemet – och på orienteringssystemet från Siedle
I sjukhusets nybyggda del fördelar sig 15.000 kvadratmeter nyttoyta mellan två byggkroppar och en central ingångshall. Komplexet är uppdelat i flera mottagningar, stationer, läkar- och undersökningsområden, kompletterade med ett rehabiliteringscentrum, ett apotek och en lokal för ortopediteknik. Till detta kommer också en restaurang och affärslokaler.

Framför huvudingången. Tre stora informationsbärare ur Siedle-orienteringssystemet – i samma design och med samma materialestetik som dörrkommunikationen.
14 ingångar och tillfarter, 2 kommunikationsvägar, 4 videokanaler och 18 inomhuskommunikationsställen – i en sådan omgivning visar det högeffektiva installationssystemet Siedle Multi sina starka sidor.
Ingångarna är genomgående utrustade med dörrstationer ur produktlinjen Siedle Steel. Kommunikationen och orienteringen presenterar sig i en enhetlig design, från dörringklockan till rumsskylten.
Dörrstation för en stor användning: Anropsdisplayen för upp alla interna deltagare digitalt och besparar långa rader med ringklockor. Med ringklockan anropas portvakten, och medarbetarna ger sig själva tillträde med hjälp av Electronic-Key.
Den centrala ingångshallen med sitt svängda glastak tjänar som reception, träffpunkt och uppehållsrum. Samtidigt är den utgångspunkten för den interna anslutningen av byggnaden.
Den transparenta rumsstrukturen definieras av kontrasten mellan det grågröna skiffergolvet, den vita putsen, de generösa väggbeklädnaderna i glas och genomskinliga glasytor utan fogar. Ledsystemet måste foga in sig i hallens estetik och karaktär – och samtidigt säkerställa att besökarna kan orientera sig säkert och snabbt.
Det karakteristiska ”i:et” på den centrala infopelaren hör till byggnadens egna typsnitt, exakt utskuret med laser ur den massiva täckplattan av rostfritt stål. I urskärningen blir monteringsplattan i Corporate-Design-färgen synlig.
Designen och konstruktionen gör Siedle-orienteringssystemet extremt variabelt. Måtten på de väggmonterade, upphängda eller utskjutande skyltarna kan väljas fritt inom gestaltningsrastret. Endast monteringsplattan fästs permanent. Täckplattorna med sina osynliga fixeringar byts snabbt och enkelt ut.
Genomtänkt: Orientering är även en fråga om att synas. Utvecklarna av ledsystemet har samarbetat intensivt med arkitekterna, inredningsarkitekterna, planerarna av elinstallationen och ljuset, för att kunna fastlägga den optimala placeringen av skyltarna.
Alla orienteringsskyltarna består av massivt rostfritt stål. Enda undantaget: De upphängda skyltarnas bärplatta tillverkades av aluminium, för att spara vikt. Piktogrammen har skurits ut med laser ur den borstade täckplattan, texterna med tryckt specialfolie har klistrats fast. Folien är ljusäkta och kan lossas utan att några rester blir kvar. Systemet är koncipierat så, att sjukhusets tekniska avdelning själv kan aktualisera och vårda det.
Intervju: Bra orientering
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP