Vid byggnaden
Ett ledsystem måste leverera den rätta informationen på det rätta avståndet. Därför skiljer sig storleken, utförandet och placeringen på de texter som ska verka på långt avstånd från de som ska verka på kort avstånd. Redan på långt avstånd drar den fristående infopelaren uppmärksamheten till sig med stora, belysta bokstäver. På närmare håll visar den i optimal läshöjd vägen till ingångarna, vars dörrstationer också syns på längre avstånd tack vare de stora texterna. Tack vare det genomgående utseendet ser den sökande blicken genast, att alla orienteringspunkterna hör ihop.
En leverantör vill leverera varor, brevbäraren vill hitta brevlådan. Gästerna ringer på och anmäler sig, medarbetarna ger sig själva tillträde med en sifferkod eller ett fingeravtryck. Besökarna behöver ljus, för att hitta vägarna, registrera informationerna och använda apparaterna.
Invånarna och ägarna vill presentera sig ståndsmässigt. De har gestaltningsönskningar, vill omsätta en Corporate Design eller en personlig stil.
Arkitekten önskar vissa material, och planeringskontoret definierar speciella krav på tekniken och installationen.
Vid tröskeln träffas många önskemål, idéer och behov. Bra, när de inte motsäger varandra, utan kompletterar varandra.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP