Piktogram
Piktogrammen kännetecknar de vanligaste rumstyperna. De kan stå ensamma på en rumsskylt eller en utskjutande skylt, men kan även kombineras med texter, pilar eller andra symboler på större skyltar och tavlor.
Den kombinerade verkan från form och kontrast baserar sig på den tudelade konstruktionen. Genom urskärningarna i täckplattan blir monteringsnivån synlig. Båda nivåerna kan fås i individuell lackering, dessutom är det möjligt att välja mellan olika material för täckplattan. Tack vare gestaltningsmångfaldet och den klara designen, varierar orienteringsskyltarnas karaktärer från iögonfallande till tillbakadragen. De kan utan problem integreras i en inredningslinje, ett färgschema eller ett ledsystem.

> Gestaltningsexempel
15 standardpiktogram kompletteras genom riktningspilar. På förfrågan kan siffrorna och bokstäverna tillverkas individuellt.
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP