I byggnaden
Den som går in i en byggnad, är ännu inte framme vid målet. Inomhus behöver han samma hjälp som framför dörren: Information, orientering, ledning. Det som funktionellt hör så tätt ihop, bör också formellt tala samma språk. Därför gör systemet ingen skillnad mellan dörrstationen och skyltarna. Den genomgående gestaltningen signalerar omedelbart samma funktion. Därför är den perfekta formella överensstämmelsen inte bara en estetisk, utan även en ergonomisk vinst.
Symbiosen mellan kommunikationselektroniken och ledningen av besökarna spelar ut sina företräden även inuti byggnaden. En rumsskylt kan lika självklart utrustas med ringknapp och fingeravtrycksläsare som en LED-ytbelysning kan monteras i en väggtavla.
Tredelad infotavla med ytbelysning. Huvudpanelen med företagslogotypen ansvarar för verkan på långt avstånd. Panelen i mitten tjänar för identifieringen på nära håll. Hela ytan har klistrats över med en transparent folie tryckt i en färg. När en aktualisering är nödvändig, byts hela folien ut. Sockelpanelen används för anslutningen nedåt.
Företagsnamn, rumsnummer, avdelningar: När texten inte ska ändras under en lång tid, kan den graveras, tryckas eller - som här på huvudpanelen - skäras ut med laser.
Andra, t.ex. namn, funktioner eller titlar, ändrar sig oftare. För dem rekommenderas texter som kan ändras, som lätt kan bytas ut. På bilden visas en detalj på en skrift, som har tryckts i en färg på en folie. Icke tryckta ytor förblir transparenta, underlaget av rostfritt stål blir synligt.

Alla textningsvarianter finns i översikten:
> Urval av textningar
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP