Kommunikations- och ledsystem
Kommunikation, orientering och information kompletterar varandra perfekt, när det gäller att ta emot besökare och leda dem till deras mål. De arbetar tillsammans, och gemensamt präglar de en byggnad. Därför har vi utvecklat ett system, som sammanför alla funktionerna i en enhetlig design.
Hela byggnaden
Test
En perfekt reception är inte begränsad till ingången; dörren är bara en av flera stationer, som en besökare passerar. Hans väg börjar vid en parkeringsskylt eller vid garageinfarten och sluter inte förrän i ett visst rum. Vid var och en av dessa stationer träder andra funktioner i förgrunden: Identifieringen av byggnaden och dess invånare, kommunikationen eller interaktionen med besökaren, tillträdet i det inre, avlöst av ledsystemet, informationen och medföljandet ända till målet. Kommunikations- och ledsystemet uppfyller alla krav på en enhetlig gestaltning. Den kombinerar High-End-kommunikationssystemet Siedle Steels oändliga variationsbredd med ett ergonomiskt optimerat ledsystem. Resultat är en perfekt reception - genomgående och enhetligt i hela byggnaden.

> Prospekt som PDF för nedladdning

Vid tomtgränsen, vid tillfarterna, grindarna eller vägarna: Den fristående pelaren står på det ställe, där den fyller sin funktion allra bäst, oberoende av väggar och fasader. Mer…
Ett ledsystem måste leverera den rätta informationen på det rätta avståndet. Därför skiljer sig storleken, utförandet och placeringen på de texter som ska verka på långt avstånd från de som ska verka på kort avstånd. Mer…
Den som går in i en byggnad, är ännu inte framme vid målet. Inomhus behöver han samma hjälp som framför dörren: Information, orientering, ledning. Det som funktionellt hör så tätt ihop, bör också formellt tala samma språk. Mer…
Piktogrammen kännetecknar de vanligaste rumstyperna. De kan stå ensamma på en rumsskylt eller en utskjutande skylt, men kan även kombineras med texter, pilar eller andra symboler på större skyltar och tavlor. Mer…
Med sitt enorma gestaltningsspelrum anpassar sig systemet inte bara till de personliga önskemålen, de arkitektoniska stilarna eller de omgivande materialen; det är även möjligt att utan problem omsätta en Corporaten Design eller ett färgledsystem. Mer…
Laserpåskriften är den nya standarden för påskrifterna för dörrstationer med metallyta. Hightech-förfarandet är perfekt avstämt mot det beträffade materialet och medför många andra fördelar. Mer…
Intervju: Bra orientering
Referens: ARCUS Sportklinik
Designlinje Siedle Steel
© 2020 S. Siedle & Söhne OHG
TOP